All for Joomla All for Webmasters

Thứ hai - Thứ sáu - 7:00 - 17:00, Thứ bảy - Chủ nhật - 8:00 - 16:00

  • Page: facebook.com/tctaynguyen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY NGUYÊN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT  

 

Nội dung

Đơn vị

tính

 

Trong đó:

Tổng số chia ra

Tổng số

làm mới

trong năm

Kiên

cố

Bán kiên cố

(cấp 4)

Nhà

tạm

A

1

2

3

4

5

6

I - Đất đai nhà trường quản lý sử dụng

           

Diện tích đất đai (Tổng số)

ha

5.5

x

x

x

x

II- Diện tích sàn xây dựng (Tổng số)

m2

7764

0

7764

0

0

Trong đó:

       

0

0

1- Hội trường/giảng đường/phòng học: Diện tích

m2

7764

   

0

0

Số phòng học

phòng

22

 

22

0

0

Trong đó:

       

0

0

1.1 - Phòng máy tính

m2

128

0

3

0

0

Số phòng

phòng

3

0

3

0

0

1.2 - Phòng học ngoại ngữ

m2

128

 

128

0

0

Số phòng

phòng

1

 

1

0

0

1.3 - Phòng nhạc, hoạ

m2

270

 

270

0

0

Số phòng

phòng

0

 

0

0

0

2. Thư viện/Trung tâm học liệu:  Diện tích

m2

270

 

270

0

0

Số phòng

phòng

1

 

1

0

0

3-Phòng thí nghiệm: Diện tích

m2

150

150

150

0

0

Số phòng

phòng

7

3

7

0

0

4- Xưởng thực tập, thực hành: Diện tích

m2

150

150

150

0

0

Số phòng

phòng

5

2

5

0

0

5- Nhà tập đa năng: Diện tích

m2

0

0

0

0

0

Số phòng

phòng

0

0

0

0

0

6- Nhà ở học sinh (ký túc xá): Diện tích

m2

0

0

0

0

0

Số phòng

phòng

0

0

0

0

0

7-Diện tích khác

   

 

 

 

 

- Bể bơi : Diện tích

m2

0

0

0

0

0

- Sân vận động: Diện tích

m2

3000

0

0

0

0

 

                                                                                                                                       Buôn Ma Thuột, ngày    tháng 9 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

         (đã ký)      

NGUYỄN CHIẾN