All for Joomla All for Webmasters
  • Page: facebook.com/tctaynguyen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ KHOA Y DƯỢC

1. Khoa Y:

Khoa Y Dược họat động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu và phòng Đào tạo, phối hợp với các khoa, phòng trong nhà trường, các đơn vị y tế ngoài trường thực hiện chức năng quản lý chương trình giảng dạy các khối y. Quản lý chất lượng dạy và học, quản lý học sinh theo phân cấp của Ban Giám hiệu.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các họat động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học của các bộ môn, tài liệu giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.

-   Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên của bộ môn, khoa.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các khoa phòng ở bệnh viện, cơ sở thực hành của nhà trường, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản suất kinh doanh với đời sống xã hội.

-  Quản lý giảng viên, cán bộ nhân viên và học sinh-sinh viên thuộc các bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Khoa Y Dược phối hợp với các trường khối Y, Dược trên địa bànThành phố Buôn Ma Thuột và khu vực Tây Nguyên thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ Trung cấp phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và các dân tộc bản địa anh em toàn khu vực Tây Nguyên.

2. Các ngành

2.1. Y sĩ.

Thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

- Tổ chức giảng dạy (bao gồm: xây dựng kế hoạch, phân công giảng viên trong ngành, mời giảng ngoài trường, đánh giá kết quả giảng dạy...) các môn học thuộc kiến thức chuyên ngành và ngành thuộc các chương trình đào tạo Trung cấp và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong trường. Những kiến thức cơ bản về những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường. Tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh. Đào tạo học sinh, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Người Y sỹ có thể học liên thông lên trình độ Cao đẳng hoặc Đại học.

-   Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học

-   Tham gia công tác quản lý học sinh sinh viên

-  Xây dựng và phát triển bộ môn đáp ứng tiêu chuẩn của trường trung cấptheo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa, Hiệu trưởng.

2.2. Dược sĩ

Ngành Dược sĩ trung cấp thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

- Tổ chức giảng dạy các môn học thuộc kiến thức chuyên ngành: kiến thức về y học cơ sở, dược học, dược lý và sự tác động của từng loại thuốc trên cơ thể người bệnh, về Dược liệu, Bào chế và Bảo quản thuốc, về Kiểm nghiệm và quản lý thuốc, về nghiệp vụ bán thuốc, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn. Tổ chức quản lý, bảo quản thuốc đúng cách, tổ chức cấp phát hoặc bán thuốc đúng quy trình, đảm bảo an toàn sử dụng thuốc. Các quy trình sản xuất thuốc, kiểm nghiệm thuốc. Hướng dẫn cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, hướng đến lợi ích của cộng đồng, thực hành nghiêm túc Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế. Lập kế hoạch và quản lý các  chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong trường. Sau khi tốt nghiệp người học có thể học tập lên trình độ Cao đẳng hoặc Đại học.

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học

- Tham gia công tác quản lý học sinh sinh viên

- Xây dựng và phát triển bộ môn đáp ứng tiêu chuẩn của trường Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa, Hiệu trưởng.

2.3. Ngành Điều dưỡng

Ngành Điều dưỡng thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

-  Tổ chức giảng dạy các môn học thuộc kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng của các chương trình đào tạo bậc Trung cấp và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong trường. Chương trình giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng thuộc khối ngành khoa học sức khỏe dùng chung cho các trường, các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp với chức danh Điều dưỡng trung cấp. Người học có đủ kiến thức, kỹ năng Điều dưỡng để được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc các cơ sở y tế ngoài công lập. Sau khi tốt nghiệp người học có thể học tập lên trình độ Cao đẳng hoặc Đại học Điều dưỡng. 

-  Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học

-  Tham gia công tác quản lý học sinh sinh viên

- Xây dựng và phát triển bộ môn đáp ứng tiêu chuẩn của trường Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa, Hiệu trưởng.