All for Joomla All for Webmasters

Thứ hai - Thứ sáu - 7:00 - 17:00, Thứ bảy - Chủ nhật - 8:00 - 16:00

  • Page: facebook.com/tctaynguyen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. LỊCH ÔN
- Ngày 21/05/2017: Ôn môn Toán phòng A201 (Sáng + Chiều)
- Ngày 27/05/2017: Ôn môn Cơ sở ngành phòng A202 (Sáng + Chiều)
- Ngày 28/05/2017: Ôn môn Chuyên ngành phòng A202 (Sáng + Chiều)

2. LỊCH THI
- Ngày 03/06/2017: Buổi sáng từ 07h15 - Thi môn Toán
                                Buổi chiều từ 13h30 - Thi môn Cơ sở ngành
- Ngày 04/06/2017: Buổi sáng từ 8h00 - Thi môn Chuyên ngành